Por contactar amb nosaltres a partir de les següents dades:

Direcció: Carrer Barraca nº61 Baix 46011 València
Correu electrònic: barracarosario@gmail.com
Facebook: